Üldehitustööd ja majade ehitus

Tartumaal ja Lõuna-Eestis

Majade ehitus algab korrektse ja nõuetele vastava ehitusprojekti koostamisega. Soovi korral saab järgmiste maja ehitamise etappide puhul kaasata kõikides või teatud töödes ehitusfirma.

Ehituse KKK

Üldehitus ja eramajade ehitus eeldavad laialdasi teadmisi ning oskusi kõikvõimalike ehitustööde teostamiseks alates vundamendist kuni viimistlustöödeni. Majade ehitamine nõuab hoolikat planeerimist ja detailide läbimõtlemist igas maja ehitamise etapis, olgu tegemist puitmajade, kivimajade, aiamajade või saunamajade ehitusega. Iga etapp – vundamendi valamine, karkassi püstitamine, katuse, akende ja uste paigaldamine, siseviimistlus – nõuab oma valdkonna spetsialistide teadmisi ja oskusi, et tagada nii ehituse kvaliteet kui ka vastupidavus.

Maja ehitamisel on võimalik teha teatud tööd ise või kaasata ehitajad kõigis etappides, üldehitustöödest siseviimistluseni. Paljude klientide jaoks ongi kõige mugavam variant majade ehituse terviklik lahendus, mille puhul on ehitusfirma partneriks alates ideest kuni “võtmed kätte” projekti lõpuleviimiseni. 

Kas olete mõelnud oma unistuste kodu ehitamisele Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Olgu selleks siis üldehitustööd või terve maja ehitamine – oleme rõõmuga Teile partneriks, kes aitab teie unistusel täide viia. Ehitame maja, mis on Teie soovide järgi loodud kodu ja kus saate tunda ennast turvaliselt ning mugavalt.

Ehitusseadustiku definitsiooni järgi on ehitusprojekt projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. Samas seaduses on toodud ka erinevad nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvesse võtta:

  • ehitisele esitatavaid nõudeid, sealhulgas kasutusotstarbest tulenevaid erinõudeid;
  • asjakohaseid riskianalüüse ja muid ehitise asukohaga seonduvaid asjaolusid;
  • planeeringut või projekteerimistingimusi nende olemasolu või olemasolu kohustuse korral;
  • ehitise asukohaga seonduvaid avalik-õiguslikke kitsendusi;
  • ehitamisprotsessist lähtuvaid vajadusi.

Ehitusloa taotlemise vajadusel tuleb ehitamine dokumenteerida, nt eramu ehitusel. Ehitusdokumentideks võivad olla teostusjoonised; ehituspäevik; kaetud tööde akt; töökoosolekute protokollid; muud ehitamist iseloomustavad dokumendid.

Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele või ehitisprojekti osa vastavust nõuetele koosmõjus koostatud ehitusprojekti kui tervikuga. Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile on leitavad Riigi Teatajas.

Ehitusprojekti koostamine on oluline samm, mis aitab tagada, et hoone vastab kõikidele tehnilistele nõuetele, ehitusnormidele ja klientide ootustele. Ehitusprojekti hinnad sõltuvad projekti keerukusest ja ulatusest, eramu suurusest ja projekteerimise detailide tasemest. 

Korralikult koostatud ehitusprojekt võimaldab ehitustöid põhjalikult ette valmistada, aidates sellega vähendada ootamatute kulude riski ja ehitusvigade võimalust. Kas vajate abi ehitusprojekti või ümberehitusprojekti koostamisel, et ehitusprotsess kulgeks sujuvalt ja ehitustööde tulemus oleks ootuspärane? Võtke meiega ühendust, et saaksime aidata eramute ja muude hoonete projekteerimisega.

Maja ehituse hind ja eelarve näited

Maja ehitamise hind sõltub paljudest teguritest, sealhulgas maja suurusest ja arhitektuurist, materjalide ja tehnoloogiliste lahenduste valikust, kommunikatsioonide maksumusest, ehitusmeetoditest, asukohast ning asjaolust, kas ehitate maja ise või tellite osaliselt või täielikult ehitustööd ehitusfirmast. 

Täpse maja ehitamise eelarve koostamine nõuab põhjalikku ettevalmistust ja detailset lähenemist igale projekti aspektile. Ehituse eelarvestamine algab tihti ruutmeetri hinna arvestusega. Eestis võib maja ehituse ruutmeetri hind olla keskmiselt vahemikus 1500–2500 eurot

Kas soovite teada, kui palju maksab Teie soovitud maja ehitamine Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke ühendust, arutame plaanitavat maja ehituse projekti ning eeldatava maja ehituse hinna osas ning sobivusel alustame ehitustöödega.

Tehtud tööd

Küsin pakkumist

Võta meilt hinnapakkumine – see ei kohusta millekski, kuid annab hea orientiiri. Vastame tavaliselt 48h jooksul!