Majade ja korterite remont ning renoveerimine

Tartumaal ja Lõuna-Eestis

Maja või korteri renoveerimine on hea viis, kuidas kujundada soovitud kodu vastavalt enda eelistustele. Samal ajal võib olla keeruline mõista, kuidas ja millest alustada. Tähtis on näha tervikpilti ning teha teadlikke otsuseid. Panustades remonditööde planeerimisse ja veendudes, et kinnisvara renoveerimine on õigesti tehtud. Nii on võimalik vältida ehitusvigu ning nendega kaasnevaid täiendavat rahakulu ja stressi.

Remonditööde KKK

Vana maja remont on suur ettevõtmine ning alustada tuleks vajaduste ja võimaluste kaardistamisest. Selleks tuleb hinnata, milline on maja seisukord, kui suur on remonditööde eelarve ja milline võiks olla tulemus. Mõnedel juhtudel on maja renoveerimine kulukam kui uue ehitamine. Mõelge, kas on vaja teostada kapitaalremont või piisab väiksematest remonditöödest, millised remonditööd on hädavajalikud ja millised võivad oodata. Eelarve planeerimisel arvestage kõigi kuludega ning olge valmis, et ehitusprotsessi käigus võib tekkida ootamatuid kulutusi. 

Vana maja remondi planeerimisel tuleb alustada kiirematest remonditöödest, et vältida edasisi kahjustusi ja lahendada kriitilised maja konstruktsiooniga seotud probleemid.  

 1. Hinnake, kas vundament on korralik või esineb mõrasid, vundamendi vajumist vm probleeme, mis võivad põhjustada niiskuskahjustusi ja soojakadusid. Lahendage vundamendiga seotud probleemid.
 2. Kontrollige katuse seisukorda ning otsustage, kas seda on vaja parandada või ehitada uus. Katuse probleemid võivad kahjustada maja konstruktsioone, põhjustada niiskuskahjustusi ja suurendada küttekulusid.
 3. Vaadake üle, millises seisus on fassaad, seinte konstruktsioonid ning uksed ja aknad. Veenduge, et seinapalgid poleks saanud niiskuskahjustusi ning et fassaadis poleks mõrasid. Fassaadi renoveerimine kaitseb maja ilmastikumõjude eest ja parandab soojapidavust. Vajadusel vahetage või restaureerige halvas seisukorras aknad ja uksed.
 4. Kontrollige, millises seisus on elektri- ja veevarustus, kanalisatsioon, küttesüsteem, ventilatsioon. Vajadusel tuleb need tehnilised kommunikatsioonid rajada või kaasajastada. 
 5. Sisetööde planeerimisel hinnake põrandate ümberehitamise ja soojustamise vajadust, seinte remondi- ja viimistlustööde ulatust, lagede soojustuse vajadust ja viimitlusvõimalusi.
 6. Kui tegemist on ajaloolise väärtusega hoonega, võib olla oluline säilitada originaalseid arhitektuuridetaile ja materjale. Sellisel juhul tehakse spetsialiseeritud restaureerimistööd vastavalt Muinsuskaitseameti ehitismälestite juhistele.

Kas Teie maja vajab värskendust või suuremahulist uuendust Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Rääkige meile oma visioonist ja viime selle koos ellu!

Korterite remontimise põhjused võivad olla erinevad: siseviimistluse kaasajastamine ja isiklike eelistuste järgi uuendamine, kahjustuste parandamine, korteri planeeringu muutmine funktsionaalsemaks ja mugavamaks, energiatõhususe suurendamine, kinnisvara väärtuse tõstmine enne korteri müüki või suurte elumuutustega kohanemine ja korteri kohandamine vastavalt uutele vajadustele (nt lapse sünni korral). Seega on korterite renoveerimise ulatus ja selle läbiviimise põhjused mitmekesised, peegeldades nii praktilisi kaalutlusi kui ka isiklikke eelistusi. 

Korteri remondi planeerimisel on maja remondiga võrreldes rohkem piiranguid: tuleb rohkem arvestada naabritega, piirates müra ja järgides kindlaid tööaegu, mõelda läbi materjalide hoiustamise võimalused, vajadusel teha koostööd korteriühistuga ühiseid tehnosüsteeme puudutavates töödes jne. Sagedasemad korteris tehtavad remonditööd on näiteks:

 • värvimine ja tapeetimine;
 • põrandakatete uuendamine; 
 • köögi remont;
 • vannitoa renoveerimine;
 • elektrisüsteemi uuendamine;
 • küttesüsteemi kaasajastamine;
 • akende ja uste vahetamine jne.

Igal juhul tuleks korteri renoveerimisele läheneda läbimõeldult, koostades eelnevalt selge plaani, eelarve ja ajakava, et vältida ootamatuid kulutusi ja tagada soovitud tulemus.

Kas Teie korteris on vaja teha täismahus renoveerimine või väiksemaid parandustöid Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Võtke ühendust, meie meeskond on valmis teid igal sammul toetama – alates ideest kuni soovitud tulemuseni.

Maja või korterite renoveerimise hinnad sõltuvad paljudest teguritest: remonditööde mahust, materjalide maksumusest, tööjõukuludest ning töö keerukusest. Ehitustööde pakkumisi küsides tasub tähelepanelikult uurida, mis tööd ja materjalid on hinnas ja kas võib tekkida lisakulusid.

Kuigi vana korteri või maja renoveerimine võib osutuda kalliks, saab renoveerimistöid ajas hajutada, alustades prioriteetsematest töödest ning jagada kulutused pikema aja peale ära. Suuremate remonditööde puhul, nt eramute (puitmajade, palkmajade jm) või kortermajade renoveerimisel, tasub uurida ka korterelamu ja vana maja renoveerimise toetuse võimalusi ja tingimusi.

Remonditööde hinnakiri

Majade ehituse hinnad algavad 1500 €/m². Renoveerimistööde puhul sõltub väga palju konkreetsest tööst. Näiteks vannitoa remondi hind jäi 2023. aastal vahemikku 916-2129 €/m² (ei sisalda keraamiliste plaatide, sanitaartehnika ja mööbli kulusid). Siseviimistlustööde ruutmeetri hinnad algasid 8 eurost: seinte krohvimine ja tapeedi paigaldamine oli vahemikus 8-33 €/m², parketi lihvimine ja lakkimine oli vahemikus 11-55 €/m², seinte värvimine oli vahemikus 8-30 €/m².

Kas planeerite kodu remonti, maamaja, suvila või kortermaja renoveerimist Tartus või mujal Lõuna-Eestis? Olgu tegemist suurte projektidega, nagu korteri kapitaalremont ja vana talumaja renoveerimine, või väiksemate remonditöödega, nagu katuse remont – võtke meiega ühendust, et arutada planeeritavat projekti ning saada esialgne info korteri remondi maksumuse kohta.

Tehtud tööd

Küsin pakkumist

Võta meilt hinnapakkumine – see ei kohusta millekski, kuid annab hea orientiiri. Vastame tavaliselt 48h jooksul!